ZM 10 000 Kč k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily - BK

Neohodnoceno

ZM 10 000 Kč k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily - BK

Jedná se o rezervaci mince, která vyjde v září 2021. Cena je orientační a bude při vydání upravena. 

 

 

44 000 Kč
Na dotaz

ZM 10 000 Kč k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily - BK

 

ČR

Materiál: Au 999.9, váha: 31,107 g, etue, certifikát ČNB 

Rok: 2021

 

Ludmila, česká kněžna a světice


Ludmila, narozena okolo roku 860, byla dcera Slavibora, velmože z hradu Pšov (pozdější
Mělník), podle některých pramenů knížete srbského. Asi roku 874/875 byla provdána
za českého knížete Bořivoje. Neznámo kdy se stala křesťankou (je možné, že byla pokřtěna
spolu s Bořivojem v roce 883 – Kosmas a podle něho další prameny tvrdí, že Bořivoje pokřtil
biskup Metoděj za časů krále Svatopluka v roce 894; v té době však Metoděj již nežil
a Svatopluk v roce 894 zemřel). Podle pozdějších legend měli Břetislav s Ludmilou tři syny
a tři dcery, ale prameny jsou doloženi pouze dva synové, Spytihněv a Vratislav.
Po Bořivojově smrti (asi roku 888/889) žila Ludmila pravděpodobně většinou na hradě
Tetíně. Přežila oba své syny. Po Vratislavově smrti 13. února 921 se ujala i poručnické vlády
nad nedospělým následníkem Václavem. To vedlo k ostrému konfliktu se snachou
Drahomírou, která si oprávněně nárokovala poručnickou vládu nad svým synem. Po několika
měsících dala Drahomíra Ludmilu zavraždit (15. září 921). – Pozdější legendy líčí tento
konflikt jako spor mezi „pohankou“ Drahomírou a křesťankou Ludmilou. Ludmila pak měla
zemřít jako mučednice pro křesťanskou víru. Tento důvod není pravděpodobný již proto,
že nebylo možné, aby křesťanský kníže měl za manželku „pohanku“, takže i Drahomíra
musela být křesťanka. Podle pozdější tradice měla být Ludmila vychovatelkou kněžice
Václava, což ovšem je asi fikce pozdějších legendistů, kteří tak chtěli zdůraznit důvěrný vztah
mezi oběma světci. Pozdní verze staroslověnské legendy tvrdí, že dala Václava učit
„slovanským knihám“, což také není pravděpodobné. Rovněž údaje o politickém pozadí sporu
obou kněžen jsou pouze hypotézou.
Ludmila vstoupila do historie především jako mučednice pro víru. V tomto duchu jsou také
formulovány její „životy“ (legendy). Protože středověký světec-mučedník měl prolít krev,
prosila prý Ludmila své vrahy Tunnu a Gomona, aby jí uťali hlavu. Ti ji však uškrtili
provazem nebo závojem.
Ludmila byla pochována na Tetíně. Nad jejím hrobem prý docházelo k zázrakům, proto ji dal
Václav převést na Pražský hrad a pochovat v kostele sv. Jiří. Podle Kristiánovy legendy chtěla
Drahomíra zabránit uctívání Ludmily, proto prý dala nad jejím hrobem na Tetíně postavil
kostel sv. Michala, aby byly případné zázraky přičítány tomuto světci – dnešní kostel
sv. Michala na Tetíně pochází asi z 20. let 13. století. První ludmilská legenda vznikla
v sedmdesátých letech 10. století pro klášter sv. Jiří, zřejmě z popudu první abatyše Mlady.
V klášteře sv. Jiří se také vyvinul lokální kult, který se od 12. století začal prosazovat v celé
diecézi.
Text: Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

Kód Kód: 976
Jméno značky: Česká mincovna
Kategorie: Zlaté mince ČR
Položka byla vyprodána…